• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Miejski Żłobek
„Radosny Zakątek”
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Miejski Żłobek „Radosny Zakątek” w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Żłobek „Radosny Zakątek” w Jarosławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Kostur
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./span>
 • Telefon: 16 736 36 65

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Żłobek "Radosny zakątek" w Jarosławiu
 • Adres: ul. Kraszewskiego 1
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16 736 36 65

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do siedziby Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” znajduje się od ulicy Kraszewskiego w Jarosławiu, natomiast dojazd do budynku i parking jest od ul. Sienkiewicza.

 

Budynek jest oznaczony w sposób czytelny: na elewacji z jego zewnętrznej strony od ul. Kraszewskiego są tablice informacyjne: Miejski Żłobek „Radosny Zakątek”

w Jarosławiu i Miejskie Przedszkole nr 11 w Jarosławiu.

Budynek jest dobrze oświetlony, dzięki czemu w porze zimowej, kiedy dzień jest krótszy łatwo trafić do placówki.

Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się od strony ul. Kraszewskiego

z zamontowanym podjazdem dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz i wewnątrz budynku , ogólnodostępne w godzinach pracy Żłobka oraz drugie od strony

ul. Sienkiewicza służące do celów ewakuacyjnych.

W budynku znajduje się winda osobowa, oznakowana dla osób niepełnosprawnych.

Znajduje się ona na parterze budynku z łatwym dostępem z korytarza głównego.

 

Osobą oddelegowaną do pomocy przy wejściu osobom niepełnosprawnym do budynku jest wyznaczony pracownik.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego stan psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

Dostępność parkingu

Budynek posiada parking od strony ul. Sienkiewicza z trzema oznaczonymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność toalet

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Oznaczenia pomieszczeń.

Przy wejściu do pomieszczeń żłobka umieszczone są tabliczki z nazwami pomieszczeń.

 

W planach na 2021 r. jest umieszczenie naprzeciwko wejścia tablicy informacyjnej

oraz  tabliczek informacyjnych  z nazwami pomieszczeniach w alfabecie Braille’a.

 

Utrudnienia

Drzwi wejściowe nie są automatyczne - w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim - otwarcie drzwi wymaga pomocy drugiej osoby, w placówce jest nią zawsze wyznaczony pracownik. W budynku nie ma platformy przyschodowej.

 

Budynek nie posiada informacji głosowych pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środków komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243) informujemy, że dla osób słabo słyszących lub niesłyszących dostępne są następujące alternatywne formy komunikacji:

- kontakt bezpośredni przez osobę przybraną -tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę  uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osoba uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej (zgodnie z art.3 ust.1 ustawy)

- kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..