• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Miejski Żłobek
„Radosny Zakątek”
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

Adaptacja w Miejskim Żłobku
„Radosny Zakątek” w Jarosławiu

 

Dzień Pierwszy

Rodzic wraz z dzieckiem przychodzi do żłobka punktualnie na umówioną godzinę. Prosimy mieć ze sobą:

 • zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka

 • upoważnienie do odbioru dziecka

Pojawienie się w żłobku w innym czasie niż ustalony powoduje zakłócenia w organizacji - tego dnia jest wiele innych dzieci wchodzących do grupy po raz pierwszy.

 

Wejście do grupy

 • Dyrektor żłobka /osoba zastępująca wprowadzają Rodzica i dziecko do grupy

 • z dzieckiem może wejść tylko i wyłącznie jeden z Rodziców . Obowiązują maseczki i zmienne obuwie.

 • Czas pobytu Państwa z dzieckiem w grupie wynosi 1 godzinę

 

Bardzo prosimy o wyłączenie telefonów, nie czytanie gazet.

Prosimy także Państwa o aktywne uczestniczenie w zajęciach. Jest to czas na poznanie opiekunów, warunków pobytu oraz przekazania istotnych informacji o dziecku.

Po godzinie opuszczają Państwo pomieszczenie grupy, umawiając się z Personelem na dzień następny.

 

Dzień, gdy dziecko pozostaje w żłobku po raz pierwszy bez Rodzica

Przyprowadzają Państwo dziecko do grupy na godzinę ustaloną wcześniej z Personelem.

Dziecko po raz pierwszy pozostaje samo w grupie tylko na 1 godzinę, może mieć ze sobą ulubioną zabawkę lub rzecz (misia, lalkę, poduszkę), dzięki której będzie się czuło bezpieczniej, spokojniej.

Pamiętajmy, że zabawki mają być bezpieczne dla dziecka i innych dzieci, dostosowana do wieku dziecka.

 

Kolejne dni w żłobku

Czas pobytu dziecka jest stopniowo wydłużany w zależności od samopoczucia dziecka i akceptacji zmian.

Dziecko jest gotowe do pozostania w żłobku, gdy:

 • przyjmuje od nas płyny i posiłki

 • potrafi okresowo zainteresować się otaczającymi zabawkami

 

Niesystematyczne przyprowadzanie dziecka do żłobka powoduje wydłużanie okresu adaptacyjnego.

Niezwykle ważną sprawą jest aby w okresie adaptacji (4-6 tygodni) zachowali Państwo konsekwencję w wysyłaniu Waszej pociechy do żłobka, by dziecko nie było narażone na dodatkowe zmiany i nie przeżywało dodatkowych lęków.

Okres adaptacji trwa minimum 2 tygodnie, liczone od dnia wejścia do grupy bez Rodzica. Prosimy o zorganizowanie wcześniejszego odbioru dziecka ze żłobka.

 

Adaptacja

 

Jest procesem związanym z przyzwyczajaniem się do nowego środowiska, otoczenia. Pogodzeniem z rozłąką z rodzicami, nabraniem gotowości emocjonalnej i psychicznej do przetrwania tej rozłąki. Proces ten dotyczy wszystkich dzieci, jest przejściowy, trwa od 2 tygodni do miesiąca.

 

Jej przebieg zależny jest od kilku czynników:

 • z kim przebywało dziecko przed zapisaniem do żłobka

 • jak silna emocjonalna wieź łączy dziecko z rodzicami czy przed żłobkiem miało kontakt z rówieśnikami i jak intensywny

 • czy zostawało pod opieką osób trzecich

 


 

Adaptacja nie dotyczy tylko dzieci,

adaptację przechodzą także Rodzice.

Bardzo ważne jest pozytywne myślenie Rodziców.

Dzieci doskonale wyczuwają nastroje własnej mamy czy taty. Kiedy oni są niepewni i niespokojni, maluchom trudniej jest pogodzić się z rozłąką i przystosować do nowej sytuacji.

Emocje odczuwane przez Rodziców są kluczowym aspektem przebiegu adaptacji u dziecka.

 

W okresie adaptacji

Większości dzieciom towarzyszy płacz i rozdrażnienie.

Pamiętajmy, że mały człowiek, zwłaszcza, gdy jeszcze nie potrafi mówić, ma prawo płakać. W ten sposób komunikuje się z nami. Płaczem opowiada o swoich potrzebach, o napięciu, jakiego doświadcza, o swoich odczuciach.

Płacz jest naturalną reakcją dziecka, na którą trzeba mu pozwolić, albowiem w ten sposób pozbywa się nagromadzonych emocji.

 

W tym czasie mogą ulec zmianie zachowania dziecka na poziomie psychospołecznym i fizjologicznym jako jego odpowiedzią na przystosowanie się do nowej rzeczywistości:

 • u dziecka może pojawić się płacz, lęki, niepokój,

 • może reagować częstymi zmianami nastrojów,

 • trudnościami ze spaniem (np. wybudzaniem się),

 • zachowaniami buntu, sprzeciwu (np. rzucaniem się na ziemię),

 • agresją (biciem siebie i innych, popychaniem itp.),

 • zaburzeniami łaknienia (zmniejszeniem apetytu, całkowitym odmawianiem jedzenia bądź jego wzmożeniem),

 • regresem – cofnięciem się nabytych umiejętności (np. ponownym wypróżnianiem się w pieluchę)

 

Niepewność i niepokój odczuwany w żłobku w początkowym okresie pobytu może przenieść się do domu.

 

Dziecko po powrocie ze żłobka może być rozdrażnione, płaczliwe, często wpadać w złość.

 

Gdy wrócicie Państwo do domu:

 • niech dziecko znajdzie się w centrum Waszej uwagi

 • pozwólcie, by emocje odreagowało w zabawie, którą lubi

 • nie dostarczajcie dodatkowych pobudzających atrakcji

 • zaplanujcie resztę dnia tak, by czuło Waszą obecność

 

Pamiętajmy

Każde z dzieci adaptuje się w swoim indywidualnym czasie.

Maluch potrzebuje często dłuższej chwili aby zaufać rodzicowi, że zawsze po nie wróci, a Paniom i dzieciom, że będą się świetnie bawić i nie stanie mu się nic złego.

Wiedząc o tym, nie będziemy zaskoczeni początkowymi reakcjami dziecka i będzie nam łatwiej – jako Rodzicowi – to przetrwać.

 

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji

Kilka wskazówek:

 • Pożegnanie z maluchem zawsze jest bardzo trudne dla wszystkich również dla Rodziców- dlatego ważne aby trwało jak najkrócej.

 • Gdy dziecko weszło już na salę i pożegnało się z rodzicem, ważne jest aby nie stać w drzwiach i nie zaglądać ponownie na salę. To powoduje ponowne rozdrażnienie i podtrzymanie emocji.

 • Rozmawiajcie Państwo z dzieckiem o tym, co je czeka w żłobku. Informujcie, że będzie tam wiele dzieci, zabawek, ciocie, które, będą się nim opiekować.

 • Tłumacz dziecku dlaczego zostaje w żłobku na kilka godzin dziennie (należy o tym mówić nawet małym dzieciom).

 • Informuj dziecko o tym, kiedy zostanie odebrane ze żłobka, określajcie Państwo czas poprzez konkretne wydarzenia, np. po obiedzie, po drzemce.

 • Do żłobka niech odprowadza dziecko Rodzic - opiekun, który lepiej radzi sobie z własnymi emocjami.

Ułatwi to rozstanie z nim dziecka.

U malucha widzącego zaniepokojonego, a może i płaczącego rodzica napięcie i niechęć, lęk przed pozostaniem w żłobku nasilą się.

 

Kształtujcie samodzielność Waszego dziecka.

 

Samodzielność obniży poczucie lęku, niepewności związanych z koniecznością korzystania z pomocy innych, niż mama, tata, czy babcia, dorosłych.

 

Wprowadźcie w domu rytm dnia podobny do tego jaki obowiązuje w żłobku.

 

Funkcjonowanie według podobnego schematu ułatwi dziecku adaptację, obniżając stres związany z potrzebą zmiany przyzwyczajeń, umożliwiając przewidywanie następujących po sobie zdarzeń.

 

Prosimy przez okres wakacji przygotować dziecko do żłobka poprzez:

 • Karmienie dziecka łyżeczką niezależnie od wieku

 • Pojenie dziecka powyżej roku z kubka

 • Usypianie w łóżeczku (nie wózku, nie w leżaku, nie na rękach)

 • Przyzwyczajanie do nocnika (dzieci bardzo stabilnie siedzące)

 

Żłobek to dla dziecka szansa na rozwój i samodzielność.

 

 

 

Dzieci uczęszczające do żłobka:

 • staja się bardziej aktywne

 • uczą się żyć w interakcjach z innymi dziećmi i dorosłymi

 • mają zapewnione wiele bodźców – kąciki zabaw, zabawy

 • instytucja zapewnia rutynę – stałość godzin zabawy, posiłków, snu – to bardzo ważne w prawidłowym rozwoju