Raport dla Biuletyn informacji publicznej - Przykladowy Raport

Autor raportu: Jan Nowak, 15 Luty 2022

Ocena zlecona przez:

Podsumowanie ustaleń z oceny

Strona internetowa www.przykladowy_adres.pl jest zgodna z wytycznymi standardu WCAG 2.1 - jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres oceny

Nazwa witryny Biuletyn informacji publicznej
Zakres witryny

Biuletyn informacji publicznej Przyklad znajdująca się pod adresem www.przykladowy_adres.pl

Wersja WCAG WCAG 2.1
Poziom zgodności Poziom AA
Dodatkowe wymagania dotyczące oceny

Ocena strony obejmują wybraną losowo próbkę strony.

Podstawowe wsparcie dostępności

Narzędzia developerskie przeglądarek(Google Chrome, Mozilla Firefox)
NVDA - czytnik eranu
WAVE - validator
W3C Markup Validation Service - walidator kodu HTML
Color Contrast Analyzer - analiza kontrasu
Contrast Checker - analiza kontrasu
PDF accessibility Checker 3 - sprawdzanie dokumentów PDF

Oparte na technologiach
  • ECMAScript 5
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM

Przegląd wyników audytu

Wyniki Poziom AA
Zasada Poziom A Poziom AA
1. Postrzegalność 9 / 9 11 / 11
2. Funkcjonalność 14 / 14 3 / 3
3. Zrozumiałość 5 / 5 5 / 5
4. Solidność 2 / 2 1 / 1
Ogółem 30 / 30 20 / 20

Szczegółowe wyniki audytu

Zasada 1 Postrzegalność

1.1 Alternatywa tekstowa

1.1.1 Treść nietekstowa: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie obrazy graficzne (tj. fotografie i ilustracje) są zaopatrzone w informatywny tekst alternatywny.

1.2 Multimedia

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono nagrań zawierających wyłącznie dźwięk ani nagrań zawierających wyłącznie ruchomy obraz.

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie występują nagrania audiowizualne

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie występują nagrania audiowizualne

1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie występują transmisje audiowizualne.

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie występują nagrania audiowizualne

1.3 Możliwość adaptacji

1.3.1 Informacje i relacje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Strony serwisu mają prawidłową hierarchię struktury nagłówków.

Główne elementy nawigacji po serwisie, tj. menu główne zrealizowane są prawidłowo, jako elementy listy
<ul>.

W serwisie nie występują formularze do wprowadzania danych, występują jedynie 2
formularze wyszukiwarek:
- formularz „Szukaj” na górze każdej podstrony - posiada atrybutu id, a etykieta label
jest ukryta wizualnie, przycisk akcji posiada opis zdjęcie, będące ikoną wraz z alternatywną tekstową.

Na podstronach nie wykryty tabel.

1.3.2 Zrozumiała kolejność: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kolejność odczytu jest prawidłowa i zgodna z kolejnością wizualną większości elementów serwisu.

1.3.3 Właściwości zmysłowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie elementy nawigacyjne wykonane są prawidłowo.

1.3.4 Orientacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis jest możliwy do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. W układzie poziomym i pionowym wyświetlana jest ta sama zawartość.

1.3.5 Określenie pożądanej wartości: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie ma formularzy zbierających określone typy informacji o użytkowniku.

1.4 Rozróżnialność

1.4.1 Użycie koloru: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie ma istotnych informacji przekazywanych wyłącznie z użyciem koloru.

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono automatycznie odtwarzanych dźwięków.

1.4.3 Kontrast (minimalny): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kontrast w podstawowej wersji graficznej jest prawidłowy dla większości elementów
tekstowych.

Stan fokus głównego menu zaznaczany jest przez otoczenie czerwoną bez zmiany koloru zmianę koloru. Stosunek kontrastu treści do tła nawigacji wynosi 16.33:1.

Serwis posiada możliwość przełączenia na wersję wysokiego kontrastu, która posiada taką
samą zawartość i funkcjonalność.

Funkcje dające możliwość zmiany kontrastu przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności dla
osób niedowidzących, są łatwo dostępne i obsadzone na samej górze strony.

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis posiada funkcjonalność pozwalającą na powiększenie czcionki bez limitu.
Po powiększeniu tekstu nie występuje utrata zawartości ani funkcjonalności serwisu.
Strona zapewnia możliwość zmiany rozmiaru czcionki wszystkich elementów tekstowych do 200%, bez utraty funkcjonalności serwisu.

1.4.5 Obrazy tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie znajduje obrazy posiadające poprawnie wykonaną alternatywę tekstową.

1.4.10 Dopasowanie do ekranu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Strona jest responsywna i zapewnia prawidłową prezentację treści oraz pełną funkcjonalność, zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym.

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kontrast elementów nietekstowych jest prawidłowy.

1.4.12 Odstępy w tekście: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Zwiększenie odstępów w tekście nie powoduje większych problemów z przeglądaniem serwisu.

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów dodatkowej treści.

Zasada 2 Funkcjonalność

2.1 Dostępność z klawiatury

2.1.1 Klawiatura: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie zdefiniowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych.
Każdy element serwisu jest dostępny za pomocą klawiatury, a fokus przemieszcza się w prawidłowej kolejności dla większości elementów serwisu.

2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Fokus przemieszcza się prawidłowo, nie wpadając w pułapkę klawiaturową.

2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie zaimplementowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych.

2.2 Wystarczający czas

2.2.1 Dostosowanie czasu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis nie posiada limitów czasu na wykonanie działania.

2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: Serwis nie posiada elementów dla których można by użyć pauza, zatrzymania, czy ukrycia.

2.3 Ataki padaczki

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów potencjalnie wywołujących atak epilepsji.

2.4 Możliwość nawigacji

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis jest wyposażony w mechanizm skiplinks, który wyświetla się jako pierwszy element nawigacji klawiaturą.
Mechanizm pozwala na przejście do głównej treści, menu oraz do mapy strony.

2.4.2 Tytuły stron: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie podstrony serwisu mają unikalny tytuł.

2.4.3 Kolejność fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kolejność przemieszczania się focusa jest taka sama jak kolejność wizualna elementów serwisu.

2.4.4 Cel łącza (w kontekście): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono linków wymagających podania celu w kontekście
W serwisie występują linki do plików, które są konsekwentnie i należycie opisane. Przy linkach do plików znajduje się ikona obrazująca format pliku, dodatkowo pliki mają informacji o formacie pliku i jego rozmiarze.

2.4.5 Wiele dróg: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis jest wyposażony w mapę strony oraz wyszukiwarkę.

2.4.6 Nagłówki i etykiety: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Nagłówki i etykiety prawidłowo opisują następującą po nich treść.

2.4.7 Widoczny fokus: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Fokus jest zaznaczony poprzez widoczne czerwone obramowanie lącza

2.5 Metody obsługi

2.5.1 Gesty dotykowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono funkcjonalności obsługiwanych za pomocą gestów
wielopunktowych.

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów korzystających ze zdarzeń onmousedown i onmouseup.

2.5.3 Etykieta w nazwie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Większość elementów interfejsu jest dobrze opisana. Większość linków posiada opis tekstowy.

2.5.4 Aktywowanie ruchem: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie ma elementów aktywowanych ruchem.

Zasada 3 Zrozumiałość

3.1 Możliwość odczytania

3.1.1 Język strony: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Każda strona serwisu posiada zadeklarowany język polski <html lang="pl-pl">

3.1.2 Język części: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie występują fragmenty tekstu w obcych językach. W przypadku zmiany wersji językowej - zmianie ulega całość tekstu na stronie.

3.2 Przewidywalność

3.2.1 Po otrzymaniu fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Przemieszczanie focusa klawiszem TAB nie powoduje żadnych nieoczekiwanych i
automatycznych działań, ani przeładowywania strony

3.2.2 Podczas wprowadzania danych: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono nieprzewidywalnych działań ani automatycznej zmiany
kontekstu.

3.2.3 Spójna nawigacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Elementy systemu nawigacji są stałe - powtarzają się w całym serwisie, na wszystkich podstronach.

3.2.4 Spójna identyfikacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis posiada ujednolicony i konsekwentny sposób identyfikacji elementów.

3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 Identyfikacja błędu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Formularze wyszukiwania w serwisie sprawdzają i informują, że pole tekstowe
jest puste, dodatkowo blokują wykonanie zapytania bez uprzedniego wpisania szukanej frazy.

3.3.2 Etykiety lub instrukcje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Pola tekstowe formularzy są prawidłowo zaopatrzone w etykiety i instrukcje.

3.3.3 Sugestie korekty błędów: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Formularz “Wyszukiwarka” podpowiada możliwe wartości wyszukiwania podczas
wpisywania. W przypadku wpisania błędnego zapytania, formularz podpowiada zbliżoną prawidłową możliwość.

3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: Serwis nie posiada funkcjonalności mogących powodować błędy o konsekwencjach prawnych lub finansowych.

Zasada 4 Solidność

4.1 Kompatybilność

4.1.1 Poprawność kodu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie występują błędy kodu HTML, w kodzie CSS wykryto błędy wynikające z użycia framework Boostrap, błędny te nie mają bezpośredniego przełożenia na pracę szablonu strony.

4.1.2 Nazwa, rola, wartość: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie występują błędy kodu HTML, w kodzie CSS wykryto błędy wynikające z użycia framework Boostrap, błędny te nie mają bezpośredniego przełożenia na pracę szablonu strony.
Odczyt zawartości serwisu na czytnikach ekranu jest możliwy i wzbogacony o definicję regionu głównej zawartości.
Przyciski graficzne mają poprawne opisy słowne.
Dokumenty serwisu nie wykazują błędów.

4.1.3 Komunikaty o stanie: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie są wyświetlane komunikaty.

Próbka ocenianych stron internetowych

Powiązane zasoby WCAG 2