• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Miejski Żłobek
„Radosny Zakątek”
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

Odpłatność za pobyt dziecka

w Miejskim Żłobku „Radosny Zakątek”

w Jarosławiu

 

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15 - go dnia każdego miesiąca,
po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.

Dzienna stawka żywieniowa - 9,50 zł (śniadanie I, śniadanie II, obiad I danie, obiad II danie) -                Uchwała nr 576/XLIV/2022 Rady Miasta Jarosławia.

Stała opłata

- 400,00 zł (pobyt dziecka do 10 godzin),

 

  • 300,00 zł (gdy dwoje lub więcej dzieci uczęszcza do tej samej placówki) - Uchwała nr 799/LIX/2023 Rady Miasta Jarosławia   ,
  • zniżka 50 % dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny 
  • Uchwała nr 797/LIX/2023 Rady Miasta Jarosławia.

           Opłaty proszę wpłacać na konto: BANK PEKAO S.A.                
Pl. Mickiewicza 2, 37-500 Jarosław

nr 56 1240 2571 1111 0010 9578 5735

W treści przelewu proszę wpisać jako odbiorcę:

Miejski Żłobek „Radosny Zakątek” w Jarosławiu

ul. Kraszewskiego 1

37-500 Jarosław

W tytule:

Opłata stała… i wyżywienie… za (miesiąc), imię…i nazwisko dziecka…