• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Miejski Żłobek
„Radosny Zakątek”
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

w Miejskim Żłobku „Radosny Zakątek”
w Jarosławiu

Prosimy o dokonywanie wpłat do 15 - go dnia każdego miesiąca, po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.
Dzienna stawka żywieniowa - 9,50 zł (śniadanie I, śniadanie II, obiad I danie, obiad II danie) - Uchwała nr 576/XLIV/2022 Rady Miasta Jarosław.
Stała opłata - 150,00 zł
pobyt dziecka do 10 godzin (od godz. 6:30 do godz. 16:30).

Opłaty proszę wpłacać na konto: BANK PEKAO S.A
Pl. Mickiewicza 2, 37-500 Jarosław
nr 56 1240 2571 1111 00010 9578 5735,
po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty w sekretariacie.

W treści przelewu proszę wpisać

jako odbiorcę:
Miejski Żłobek „Radosny Zakątek” w Jarosławiu
ul. Kraszewskiego 1
37-500 Jarosław

W tytule:
Opłata stała… i wyżywienie… za (miesiąc…, rok…), imię… i nazwisko dziecka…